Pokus o neoprávněný zásah do dat předávaných v URL. Pravděpodobný pokus o zásah do systému. Skript byl ukončen. Událost byla zalogována.